Srednjovjekovna kula

Srednjovjekovna kula

Najstariji i spomenički najvrijedniji dio dvorca je srednjovjekovna obrambena kula. I nakon šest stoljeća od gradnje, gotovo je netaknuta  i sačuvana te besprijekorno uklopljena u cjelinu dvorca. I danas plijeni svojom veličinom, tajanstvenom unutrašnjošću te položajem unutar dvorskog kompleksa. Zidana je opekom, a zidovi debljine preko dva metra nisu ožbukani. Kružnog je oblika čija je vanjska površina zatvorena, dok s dvorišne strane postoje poneki prozor i vrata. Kula ima dva kata i terasu na koju se dolazi spiralnim stubištem koje je uklopljeno u debljinu vanjskoga zida. Vrh kule danas je terasa, a ograda je nazubljena, dok je prama starim nacrtima imala stožasti krov pokriven dašćicama. Svi kameni elementi u kuli imaju kasnogotičke klesarske znakove. U prizemlju se nalazi bunar koji je danas zatrpan, a na kupolastim svodovima na katovima su dva zaglavna kamena: na prvom je to zmaj s grbom obitelji Morović, a na drugom stilizirano sunce. Robusna kula nekadašnje utvrde, zajedno s bedemima, zbog očuvanosti, bogatstva obrade arhitektonskih detalja i kasnogotičkih klesarskih znakova, pripada u najvrijednije spomenike profane srednjovjekovne arhitekture kontinentalne Hrvatske. (Stjepan Najman)

 

Skip to content