Konjušnice ergele Valpovo

Konjušnice ergele Valpovo

Ergelu Valpovo osnovao je barun Josip Prandau 1810. godine. Tijekom 1867. godine Gustav Prandau izgradio je konjušnice uz valpovački dvor, u današnjoj Reljkovićevoj ulici, što se navodi kao jedno od većih ulaganja te godine. Nepoznato je radi li se o novogradnji ili o obnovi postojećih zgrada, imajući u vidu godinu osnutka ergele kao i njenu nenavedenu lokaciju. U Valpovu je 1885. zabilježena pastuharna i 87 konja za uzgoj za koje je brinuo jedan pastuhar. Godine 1913. u navođenju gospodarskih jedinica je i ”pastuharna u Zagajcima”. U prosincu 1919., u odgovoru povjereniku ministarstva za agrarnu reformu o stanju posjeda, između ostalog se kaže: ”…usprkos velikih poteškoća i znatnih materijalnih žrtava kani vlastelinstvo nadalje uzdržavati ždrebarnu u Zagajcima u postojećem opsegu, odnosno još je po mogućnosti povećati jer ona ima zbog svojih uspjeha svjetski glas.”

Uz ergelu je djelovala i škola jahanja, a od 1918. godine ergelom i uzgojem je upravljao Karlo von Vest, konjanički satnik u miru. (Stjepan Najman)

Skip to content