DOČEK NOVE 2018. GODINE UZ TS LIBERO [GALERIJA SLIKA]

FOTO: Vladimir Vazdar, Zaim Saljiji