U sklopu izbornoga kolegija Kulturni turizam i kulturna baština, na 2. godini preddiplomskoga studija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment, nositeljica kolegija doc.dr.sc. Marta Borić Cvenić, održala je predavanje o organizacijama u turizmu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Kao izvrstan primjer Turističke zajednice na lokalnoj razini, docentica je podijelila promo letke i brošure TZ Grada Valpova. „Ovim putem se neizmjerno zahvaljujemo susretljivosti voditelja TZ Grada Valpova Eduarda Lackovića na ustupljenim promo brošurama i letcima.

Studenti su bili oduševljeni dobivenim brošurama kao i razglednicama grada Valpova koje su s oduševljenjem ponijeli svojim kućama. Predavanje je završilo s pozivom za sve studente da posjete prekrasan grad Valpovo koji uistinu ima puno toga za ponuditi te koji se unazad nekoliko godina zaista isprofilirao na turističkoj karti Hrvatske.“

Doc.dr.sc. Marta Borić Cvenić

Skip to content