Nakon održane Prve faze Akademije za lidere (Leadership Academy Programme), koja se održala u gradu Somboru tijekom mjeseca rujna, grad Valpovo domaćin je završne druge faze koja će se održati od 12. do 14. studenoga 2018. godine.

Akademija za lidere je prestižni, interaktivni i praktični program obuke i djelovanja Vijeća Europe namijenjen prvenstveno gradonačelnicima, kao i višim dužnosnicima i izabranim predstavnicima lokalnih samouprava. Akademiju organizira Vijeće Europe – Centar za reformu lokalne samouprave, Grad Valpovo i Centralnoeuropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu (CESCI Balkans).

Predavači Akademije su najistaknutiji međunarodni treneri Vijeća Europe i nakon uspješno završene dvije faze sudionici dobivaju prestižni certifikat Vijeća Europe.

Podsjetimo se, Hrvatska je u svibnju 2018. godine od Danske preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem Europe, prvi puta u 22 godine koliko joj je članica.