Šesti programski dan (srijeda, 27. lipnja 2018. g.) ovogodišnjeg Ljeta valpovačkog pružio je mogućnost retrospektive u pedeset godina ove manifestacije. Naime, u holu Centra za kulturu Matija Petar Katančić otvorena je izložba 50 godina Ljeta valpovačkog na kojoj je slikom i riječju predstavljena povijest ove manifestacije. Koncepcijski je izložbu osmislio i realizirao dr. Dinko Župan, a otvorio gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo. Nešto kasnije u Palači Dvorca Prandau Norman, dr. Dinko Župan je predstavio projekt Dani Matije Petra Katančića. – Projekt Dani Matije Petra Katančića u Valpovu (Katančićevi dani) bio bi platforma na osnovi koje bi se gradila daljnja istraživanja Katančićeve ostavštine i proširivala kulturna politika grada Valpova, predložio je dr. Župan. Ova bi manifestacija imala i konkretne ciljeve – Prikupljanje, digitaliziranje i prevođenje povijesne građe vezane uz Katančića, organizirati interdisciplinarna znanstvena predavanja o Katančiću i tematici s kojom se Katančić bavio te Izdavanje Katančićevih djela. U sklopu manifestacije organizirala bi se popularno-znanstvena predavanja i izdavao zbornik radova, organizirala filološka ljetna radionica, Sajam numizmatike i antikviteta, Tematske izložbe u Muzeju Valpovštine te Koncerti u kapelici, a već je sastavljena lista zanimljivih tema kojima bi se mogla baviti popularno znanstvena predavanja. U nastavku je profesor Josip Parat sa Hrvatskog instituta za povijest održao predavanje na temu Matija Petar Katančić i antikna povijest. Bogat programski dan zaključen je koncertom u Centru kulture Matija Petar Katančić, a valpovačkoj se publici predstavio renomirani Zagrebački komorni orkestar sa solisticama Alejandrom Torres i Mijom Grubišić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Tekst: Vladimir Vazdar, Foto: Zlatko Gregurić

 

Skip to content