Muzej Valpovštine je 18.svibnja 2018. na Međunarodni dan muzeja otvoren od 10:00 do 18:00 sati
Ulaz slobodan

U sklopu proslave Dana muzeja 19.svibnja 2018. organiziramo besplatni izlet u Osijek na izložbe
                                            Valpovački vlastelini Prandau-Normann

                  Zainteresirani trebaju doći u Muzej Valpovštine u  subotu  u 9:00 sati