Na inicijativu gradonačelnika Grada Valpova Matka Šutala, dana 11.04.2018. godine započeli su restauratorski radovi na obnovi kipa sv. Florijana u Valpovu.

Ugovoreni restauratorski radovi sastoje se iz tri dijela i to: restauracija i obnova samog kipa sv. Florijana, restauracija i obnova postamenta kipa i restauracija i obnova stuba ispod postamenta.

Radovi na restauraciji kipa sv. Florijana planiraju se dovršiti za petnaest radnih dana odnosno do blagdana sv. Florijana, a restauracija postamenta kipa i stuba ispod postamenta, zbog složenosti zahvata planira se dovršiti za 50 radnih dana.

Radove na restauraciji kipa sv. Florijana izvodi restauratorska radiona ”Oslik” iz Čepina.